c Comics Salón & AnimeSHOW - KPOP CONTEST
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SOUTEŽE FAQ KONTAKT

KPOP Contest - CS2022


UZÁVĚRKA: 5.9.2022

KONTAKT: kpop.csas@gmail.com


KPOP Contest je taneční soutěž, kterou tento rok zavádíme nově na Comics Salónu, abychom dali šanci šikovným tanečníkům ukázat svůj talent.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLA
- zúčastnit se může jednotlivec nebo skupina
- soutěž je věkově neomezená
- soutěž je bez národnostního omezení
- soutěž není omezena pohlavím
- skupina nebo jednotlivec se může do soutěže přihlásit jen s jedním tanečním vystoupením
- soutěžní vystoupení se může skládat z maximálně 3 různých zmixovaných písniček
- soutěžní skupiny si nesmí půjčovat členy a ani soutěžní jednotlive nesmí být půjčený do skupiny
- kulisy, různé doplňky, projekce na plátně a jiné efekty jsou povolené, ale nesmí omezovat ostatní soutěžící, jako jsou např. vystřelovací konfety apod. A to z důvodu, že za těch pár sekund co přijde druhá soutěžní skupina, nestíháme uklidit.
- délka vystoupení může mít min. 2 a půl minuty a max. 5 a půl minuty.
- písně se nesmí opakovat, to znamená, že když si skupina/jednotlivec nahlásí písničku jako první, má plné právo si ji nechat i nadále. Druhá skupina/sólista, který se přihlásil se stejnou písní později si musí zvolit jinou píseň. Jakmile nám zašlete přihlášku s písní, která už byla předtím zvolená, obratem vám bude zaslána odpověď se seznamem už zařazených písní do soutěže a vy si můžete zvolit takovou, která se v seznamu
- soutěž si chceme hlavně užít. Proto prosíme o sportovní chování. Takže urážení a shazování jiných skupin nebo sólistů je chápáno jakou nesoutěžní chování. To platí před soutěží i po dobu celého festivalu. Porušení tohoto pravidla se následně hodnotí individuálně podle závažnosti, napomenutím nebo až diskvalifikací.
- soutěžící hodnotí tříčlenná porota

HODNOCENÍ:
- 40% Choreografie (sestava, synchronizace)
- 30% Technika
- 20% Stage charisma
- 10% vizuální dojem ( kostýmy)

REGISTRACE
Registrovat se můžete na e-mailu: kpop.csas@gmail.com do termínu uzávěrky do půlnoci. Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou přijaté.

Organizátor si vyhrazuje právo změny podle situace. O změnách budou soutěžící informováni e-mailem, facebookem, pokud to bude možné.


UZÁVĚRKA: 5.9.2022

KONTAKT: kpop.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SOUTEŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2022 Róbert Žittňan - All rights reserved