c Comics Salón & AnimeSHOW - MEME CONTEST
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SOUTEŽE FAQ KONTAKT

MEME CONTEST - CS2023


UZÁVĚRKA: 18.9.2023

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


MEME je prevažne internetový virálny fenomén, ale svojím spôsobom aj umenie, ktoré vtipným a niekedy až satirickým spôsobom komentuje určité udalosti a kultúrne stereotypy.Keďže MEME patria medzi našu každodennú súčasť života, rozhodli sme sa dať možnosť vám a vašej kreativite, aby ste nám poslali vaše vami vytvorené obrázkové meme, ktoré budú tématicky spadať pod zameranie našeho festivalu - popkultúruPRAVIDLÁ
V súťaži „MEME CONTEST“ môžu súťažiť diela resp. obrázky a fotografie ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
- MEME musia spadať svojím zameraním alebo obsahom pod popkultúru -(Kniha, film, scifi, fantasy, manga, komiks, anime...).
- Nápad, musí byť originálny. Jednoducho nesmie to byť kópia existujúceho meme.
- Diela musia byť 2-dimenzionálneho charakteru, formátu A5 až A3.
- Jeden súťažiaci smie poslať maximálne 3 diela.
- Diela musia byť doručené poštou organizátorom do dátumu uzávierky v tlačenej podobe. A zároveň poslať scan diela na fanartcsas@gmail.com
- Každý súťažiaci musí zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu -> APPLICATION.
- Diela nesmú obsahovať násilie, krv (a iné telesné tekutiny), nahotu, sexuálny podtón, guro, hentai, yaoi, yuri, lolicon, shotacon a iné pohoršujúce alebo nelegálne témy. Mali byť prístupné pre všetky vekové kategórie.
- Diela nesmeli byť pred zaslaním do súťaže nikde uverejnené, ani sa nesmeli zúčastniť iných súťaží.
- Diela budú verejne vystavené na na najbližšom festivale AnimeSHOW/Comics Salone a každý návštevník pri vstupe dostane hlasovací lístok, ktorý neskôr môže vyplniť a odovzdať priamo na mieste. Po sčítaní hlasov budú výsledky vyhlásené priamo na najbližšom festivale AnimeSHOW/Comics Salone

Diela ktoré nespĺňajú tieto podmienky budú diskvalifikované.

Svoje súťažné diela spolu s vyplnenou prihláškou zasielajte na nižšie uvedenú adresu

OZ AnimeCrew plus
Mánesovo nám.6
Bratislava
85101

Ak autor nechce vystaviť originál, zašle vytlačenú kópiu svojho diela. Náklady za tlač a poštovné si autor hradí sám. Kópie sa po súťaži vracať nebudú. Originály sa zašlú poštou späť autorovi, len ak dodá obálku s adresou a nalepenou známkou.


UZÁVĚRKA: 18.9.2023

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SOUTEŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved