c Comics Salón & AnimeSHOW - ARTIST ALLEY
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Artist Alley

Artist Alley sú stánky talentovaných nezávislých umelcov a sú súčasťou nášho festivalu.

Prihláška do Artist Alley

Tí z vás, ktorí by ste radi na festivale ponúkali svoje umelecké výtvory - či už by išlo o ručne kreslené tričká, fanarty, original arty, ručne robenú bižutériu, keramiku, alebo iné fandomové/geek/otaku či nefandomové predmety – sa môžete prihlásiť do Artist Alley.

AKO?
- Zašlite nám prihlášku na náš email: program.cs.as@gmail.com
- Do predmetu správy zadajte Artist Alley a na ktorý najbližší festival sa hlásite. Napríklad "Artist Alley AnimeSHOW 2020".
- Napíšte nám stručný popis kto ste, na čo sa špecializujete a nezabudnite pridať aj množstvo ukážok(fotiek) vašej tvorby. Takisto by nemal chýbať link na stránky s vaším portfóliom (napríklad facebook/instagram/deviantart/etsy).

KEDY?
Kedykoľvek počas roka. Nábor na najbližší festival sa ale uzatvára približne mesiac a pol pred začiatkom festivalu.

ČO POTOM?
Zaslanie prihlášky neznamená, že každý záujemca je automaticky prijatý. Keďže Artist Alley je kapacitne obmedzená (napríklad počtom stolov, ktoré sa zmestia do daného priestoru), pred každým festivalom z nich vyberáme. Záujemcov posudzujeme na základe viacerých kritérií. Po ukončení náboru ale kontaktujeme všetkých záujemcov – úspešných aj neúspešných. Pokiaľ by sa vám však nepodarilo dostať na daný ročník festivalu, nezúfajte, stále sa môžete prihlásiť na nasledujúci.

Podmienky Artist Alley

Komunikácia
Po uzavretí náboru vybraných záujemcov kontaktujeme s ďalšími inštrukciami a aj v prípade akýchkoľvek zmien. Preto je dôležité, aby si po výbere kontrolovali svoje email adresy častejšie a pravidelne odpovedali na správy.

Pokiaľ daná osoba neodpovedá ani po opakovanej výzve, bude zo zoznamu účastníkov Artist Alley vylúčená a jej miesto ponúknuté náhradníkovi.

Náhradníci
Stáva sa, že nečakané udalosti či komplikácie spôsobia, že niektorí z vybraných umelcov sa nakoniec nemôžu zúčastniť festivalu. V takýchto prípadoch nám treba dať vedieť čo najskôr, aby sme uvoľnené miesto ponúkli ďalšiemu vyhovujúcemu záujemcovi.

Ceny
Účasť v Artist Alley (vrátane prenájmu stolíka) je spoplatnená sumou 25€. Vstupné na festival má daný Artist/ka voľné, avšak je možné ho uplatniť len na jednu osobu. To znamená, že pokiaľ plánujete prísť s "doprovodom/výpomocou", bude si musieť hradiť vstupné už sama/sám.

Pokiaľ chcete pre svoj stánok stolík navyše, bude možné si zaň priplatiť sumou 25 euro. Extra stolík je nutné nahlásiť vopred (najneskôr týždeň pred začiatkom festivalu). 

Účasť aj dodatočné stolíky budete hradiť až na mieste, počas festivalu.

Nie je možné prenajať si miesto v Artist Alley na menej ako celý festival (3 dni). Pokiaľ sa na festival dostavíte neskôr alebo budete musieť odísť skôr, nevraciame ani časť prenájmu.

Festival

Čo zabezpečené bude
- Každý artist dostane k dispozícii svoj vlastný stolík, resp. priestor na stánok.

Festival disponuje stolmi viacerých rozmerov, a nie je možné zaručiť, že všetci artisti budú mať k dispozícii rovnaký rozmer. Pokiaľ sa tak stane, bude možné si na mieste stôl vymeniť s iným artistom (samozrejme pokiaľ obe strany budú súhlasiť). Rozmery stolov začínajú približne od 0,8m x 1m.   

- Taktiež budú v okolí naťahané predlžovačky tak, aby by mal každý k dispozícii zástrčku

Čo odporúčame
- Uvítali by sme, aby bol každý artist prítomný na stánku, pokiaľ možno, nepretržite a počas všetkých troch dní festivalu. V prípadoch, kedy sa inak podieľate na chode či programe festivalu (napr. prednášajúci, vystupujúci a pod.), alebo si potrebujete odskočiť (na obed alebo inak), to samozrejme budeme akceptovať v rozumnej miere. Budeme radi, pokiaľ túto šancu propagovať seba a svoju tvorbu využijete na plno a obávame sa, že nadmerná neprítomnosť by nepôsobila dobre ani na návštevníkov.
- V prípade nevyhnutnej alebo dlhodobejšej neprítomnosti poprosíme mať buď zabezpečenú kompetentnú náhradu (osobu) za seba, ktorá Vám stánok postráži alebo obslúži.
- Je vhodné doniesť si taktiež stojany alebo nástenky, na ktorých svoj tovar vystavíte.
- Vizitky (pokojne aj ručne kreslené), v prípade, že chcete propagovať aj svoj eshop, či stránku, galériu, portfólio.

VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2022 Róbert Žittňan - All rights reserved