VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Artist Alley

Artist Alley sú stánky talentovaných nezávislých umelcov a sú súčasťou nášho festivalu.

Prihláška do Artist Alley


Tí z vás, ktorí by ste radi na festivale ponúkali svoje umelecké výtvory - či už by išlo o ručne kreslené fanarty, original arty, ručne robenú bižutériu, tričká, postavičky alebo iné fandomové/geek/otaku či nefandomové predmety – sa môžete prihlásiť do Artist Alley.

AKO?
- Zašlite nám prihlášku na náš email: program.cs.as@gmail.com

- Do predmetu správy zadajte Artist Alley a na ktorý festival sa hlásite. Napríklad "Artist Alley prihláška - názov nadchádzajúceho festivalu na ktorý sa chcete prihlásiť". Nie, nie je možné sa prihlásiť na iný, než na najbližší nadchádzajúci festival.

- Napíšte nám stručný popis kto ste, na akú tvorbu sa špecializujete.

Nezabudnite pridať aj množstvo ukážok (fotiek) vašej tvorby alebo link na stránky s vaším portfóliom (napríklad facebook/instagram/deviantart/etsy…).

KEDY?
Prihlášky spracovávame najskôr 3 mesiace pred festivalom.
Pokiaľ ich pošlete skôr, budete musieť počkať.

ČO POTOM?
Po zaevidovaní prihlášky vám z festivalovej adresy príde email, že Vás evidujeme. Zaslanie prihlášky ale neznamená, že každý záujemca je automaticky aj prijatý. Keďže Artist Alley je kapacitne obmedzená (napríklad počtom stolov, ktoré sa zmestia do daného priestoru), pred každým festivalom z prihlášok robíme výberko.

Po ukončení náboru určite kontaktujeme všetkých záujemcov – úspešných aj neúspešných - približne mesiac pred festivalom. Pokiaľ by sa vám však nepodarilo dostať na daný ročník festivalu, nezúfajte, stále sa môžete prihlásiť na nasledujúci.

Podmienky Artist Alley


Artist Alley sa môžu zúčastniť len osoby nad 18 rokov.

V rámci jedného stánku môže predávať tvorbu len jeden tvorca. Predávať tvorbu iného umelca (hoc aj kamaráta, s ktorým ste sa vopred dohodli) nie je povolené a taká osoba bude okamžite vylúčená z Artist Alley.

AI “art”
Akékoľvek AI-generované výtvory striktne neuznávame, aj keby sa na ňom ľudský autor ďalej podielal úpravami. Uchádzači hlásiaci sa s AI-generovanou tvorbou budú automaticky vylúčení z výberového konania. Pokiaľ tvorca takúto pseudo-tvorbu zamlčí, ale bude sa snažiť ju predávať priamo na festivale, bude okamžite z priestorov vyhostený.

Poplatok
Účasť v Artist Alley je spoplatnená od 2023 sumou 50 eur. Poplatok zahŕňa prenájom jedného stolíka a vstupné. Vstupné na festival má daný Artist/ka voľné, avšak je možné ho uplatniť len na jednu osobu. To znamená, že pokiaľ plánujete prísť s "doprovodom/výpomocou", bude si musieť hradiť vstupné už sama/sám.

Pokiaľ chcete pre svoj stánok ešte jeden stolík navyše, je možné si zaň priplatiť sumou 50 euro. Extra stolík je nutné nahlásiť vopred (najneskôr týždeň pred začiatkom festivalu). V dôsledku obmedzených kapacít už nie je možné objednať viac než jeden extra stolík. Pokiaľ by ste naozaj potrebovali 2 a viac stolíkov, stávate sa pre nás “stánkarom”, pre ktorých sú poplatky podstatne vyššie, no na druhej strane budete umiestnený mimo Artist Alley, čo vám môže priniesť iné výhody vo forme viditeľnosti a frekventovanosti vášho stánku.

Účasť aj dodatočné stolíky budete hradiť až na mieste, ku koncu festivalu.

Nie je možné prenajať si miesto v Artist Alley na menej ako celý festival (3 dni). Pokiaľ sa na festival dostavíte neskôr alebo budete musieť odísť skôr, nevraciame peniaze, ani časť poplatku.

Výberové konanie
V rámci výberového konania sa zohľadňuje aj podiel vlastnej tvorby oproti fanartom. Ideálne je, pokiaľ má tvorca aspoň 50% tvorby vlastnej.

Záujemcov posudzujeme na základe viacerých kritérií: druh tvorby, rozmanitosť portfólia, predošlé skúsenosti, sledovanosť, ako aj konkurencieschopnosť.

Konkurencieschopnosť znamená, že čím menšie alebo málopočetné portfólio tvorby prezentujete, tým nižšia je šanca, že budete vybraný. Je to tak preto, aby sme predišli situácii, že daný tvorca po jednom, dvoch dňoch nebude mať čo predávať, čo sa pri trojdňovom festivale neoplatí ani jemu, ani nám.

Komunikácia
Po uzavretí náboru vybraných záujemcov kontaktujeme s ďalšími pokynmi a aj v prípade akýchkoľvek zmien. Preto je dôležité, aby si po výbere kontrolovali svoje email adresy častejšie a pravidelne odpovedali na správy.

Pokiaľ daná osoba neodpovedá ani po opakovanej výzve, bude zo zoznamu účastníkov Artist Alley automaticky vylúčená a jej miesto ponúknuté náhradníkovi.

Náhradníci
Stáva sa, že nečakané udalosti či komplikácie spôsobia, že niektorí z vybraných umelcov sa nakoniec nemôžu zúčastniť festivalu. V takýchto prípadoch nám treba dať vedieť čo najskôr, aby sme uvoľnené miesto ponúkli ďalšiemu vyhovujúcemu záujemcovi.

Festival

Čo zabezpečené bude
- Každý artist dostane k dispozícii svoj vlastný stolík, resp. priestor na stánok.

- Festival disponuje vlastnými stolmi v rozmeroch 0,6m x 1m. Miesto stanku a rozsadenie takisto určujú organizátory festivalu.

- Taktiež budú v okolí naťahané predlžovačky tak, aby by mal každý k dispozícii aspoň jednu zástrčku. POZOR - vzhľadom na to, že budova, v ktorej sa festival koná je postaršia, elektrická sieť sa vie ľahko preťažiť. Je možné, že v takých prípadoch vás vyzveme niektoré zariadenia odpojiť. Preto prosím nenoste so sebou na festival žiadne reflektory alebo iné na elektrinu náročné zariadenia, lebo sa môže stať, že vám ich nepovolíme na mieste použiť.

Čo odporúčame
- Uvítali by sme, aby bol každý artist prítomný na stánku, pokiaľ možno, nepretržite a počas všetkých troch dní festivalu. V prípadoch, kedy sa inak podieľate na chode či programe festivalu (napr. prednášajúci, vystupujúci a pod.), alebo si potrebujete odskočiť (na obed alebo inak), to samozrejme budeme akceptovať v rozumnej miere. Budeme radi, pokiaľ túto šancu propagovať seba a svoju tvorbu využijete na plno a obávame sa, že nadmerná neprítomnosť by nepôsobila dobre ani na návštevníkov.

- V prípade nevyhnutnej alebo dlhodobejšej neprítomnosti poprosíme mať buď zabezpečenú kompetentnú náhradu (osobu) za seba, ktorá Vám stánok postráži alebo obslúži.

- Je vhodné doniesť si taktiež stojany alebo nástenky, na ktorých svoj tovar vystavíte.

- Vizitky (pokojne aj ručne kreslené), v prípade, že chcete propagovať aj svoj eshop, či stránku, galériu, portfólio.

=================================

Radi by sme na záver zdôraznili, že Artist Alley je hlavne príležitosť pre tvorcov zviditeľniť sa a prezentovať svoju tvorbu širšiemu publiku. Zároveň nám ale záleží na tom, aby ako návštevníci, tak aj ostatní vaši kolegovia či personál festivalu mali čo najpríjemnejší zážitok.

Organizátori festivalu si vyhradzujú právo daného účastníka v prípade, ak by došlo k nevhodnému správaniu, či konfliktom, napomenúť alebo pri vážnejších prestupkoch vylúčiť z Artist Alley, či z priestorov festivalu.

VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved