VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Cosplay Stánok


UZÁVIERKA: 04. 03. 2024
PRIHLÁŠKY: LINK NA FORMULÁR PRE AS
KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com

Cosplay je u nás veľmi populárny a preto jednotlivým cosplayerom poskytujeme miesto, kde sa môžu stretnúť so svojimi fanúšikmi, pripadne im podpísať svoje fotky a plagáty.

Cosplay Stánku sa môžu zúčastniť len osoby nad 16 rokov.

Registrovať sa musíte cez formulár. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

KEDY?
Prihlášky spracovávame najskôr 2 mesiace pred festivalom.Pokiaľ ich pošlete skôr, budete musieť počkať.

POPLATOK:
Účasť v Cosplay Stánku je spoplatnená od 2025 sumou 2€. Poplatok zahŕňa prenájom jedného stolíka na 2 hodiny. Pokiaľ chcete pre svoj stánok ešte jeden slot navyše, je možné si zaň priplatiť sumou 2 €.

KOMUNIKÁCIA:
Po uzavretí náboru vybraných záujemcov kontaktujeme s ďalšími pokynmi a aj v prípade akýchkoľvek zmien. Preto je dôležité, aby si po výbere kontrolovali svoje email adresy častejšie a pravidelne odpovedali na správy.

Pokiaľ daná osoba neodpovedá ani po opakovanej výzve, bude zo zoznamu účastníkov Cosplay Stánok automaticky vylúčená a jej miesto ponúknuté náhradníkovi.

NÁHRADNÍCI:
Stáva sa, že nečakané udalosti či komplikácie spôsobia, že niektorí z vybraných umelcov sa nakoniec nemôžu zúčastniť festivalu. V takýchto prípadoch nám treba dať vedieť čo najskôr, aby sme uvoľnené miesto ponúkli ďalšiemu vyhovujúcemu záujemcovi.

FESTIVAL:
Čo zabezpečené bude
Každý cosplayer dostane k dispozícii priestor na stánku a stoličku.

VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved