c Comics Salón & AnimeSHOW - AMV - ANIME MUSIC VIDEO
BILETY PROGRAM MAPA KONKURSY FAQ KONTAKT

AMV - zasady - CS2022


TERMIN KOŃCOWY: 5.9.2022

KONTAKT: amv.sutaz@gmail.com


AMV (Anime Music Video)

Jak już z nazwy jasne, chodzi o połączenie głównie anime z muzyką do widea.

Warunki uczestnictwa


• Do konkursu może AMV zgłosić tylko jego autor/współautor (w przypadku gdy chodzi o współpracęwiększej ilości autorów)
• Zgłosić możesz AMV, które nie startowało w obręcie festiwalów Comics salón i Animeshow (t.j.dozwolone są AMV, które startowały w innych słowackich lub zagranicznych festiwalach)
• Widea można zgłaszać do dwóch kategorii konkursowych - Komik publiczności (gatunkiKomedia/Parodia), Mistrz dzieji (Akcja, Romantyka, Dramat, itd.). Organizator zastrzega sobie prawo dozmiany klasyfikacji widea, jak uzna, że był autorom przypisany do złej kategorii.
• Minimalna rozdzielczość widea to 640 x 480, maksymalna 1920 x 1080 pikseli.
• Używane widea nie mogą zawierać napisów, chyba że taki był zamiar autora.
• AMV powinny być dostarczone w standardowym formacie (mp4,mkv,mpeg,avi,ogm) i kodeków.
• Minimalna długość AMV powinna być 30 sekund, maksymalna długość to 5 minut, do tego czasu niewlicza się otwierających i końcowych napisów (tzw. credits).
• Jeden uczestnik może do każdej kategorii zgłosić tylko jedno wideo.
• AMV nie może zawierać pornograficznych obrazów, obrazów propagujących rasizm, przemoc alboobrazy, które jakimś innym sposobem sprzeciwiają się celowi akcji albo prawu Słowacji.
• Wideo musi na początku albo na końcu widea zawierać tzw. credits, gdzie będzie podana nazwaużytego anime (w przypadku większej ilości użytych filmów, lista tych wszystkich anime), użytej muzyki(autor i nazwa utworu) i autora AMV.
• Autor AMV bierze odpowiedzialność za zawartość swojego dzieła, tak też za jego potencjalną ugodęprawną w odniesieniu do praw autorskich - aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskichmożna znaleźć tu: culture.gov.sk/media-a-aud…/autorske-prava/prvny-rmec/…/2003
• AMV nazwij w formie AMV_FESTrok_Kategoria_Nick_NazwaAMV. Objaśnienia: FEST – AS dlaAnimeshow, CS dla Comics-salón, rok – rok odbycia się festiwalu, Kategoria – kategoria konkursowa(Zabawa/Wydarzenie) Nick – Przezwisko albo Imię, zależnie od tego pod jakim imieniem chcesz byćumieszczony na plakacie, NazwaAMV – mam nadzieję, że nie trzeba wyjaśniać.
• Do każdego zgłoszenia AMV trzeba dodać 3 screenshoty, które będą użyte do stworzenia plakatu nakonkurs.
• Zgłoszeniem do konkursu autor zgadza się na opublikowanie widea lub linku do widea na FB i stronieinternetowej.

Kontakt


• Rejestrować się możesz na stronach internetowych Comics Salon www.comics-salon.sk (jednakże jakorejestrację biorę też dostarczenie AMV). Jeśli się zdecydujesz dostarczyć wideo na miejscu mfestiwalu,poproszę o przesłanie obowiązkowych screenshotów na email do czasu ostatecznego terminu składaniazgłoszeń.
• Przenośnik pamięci, jakiego używasz, zalezy od Ciebie (CD, DVD, USB, dyski pamięci, mp3 odtwarzacz...po prostu cokolwiek) ; AMV możesz też uploadować na share serwerze typu mediafire, ulozto, mega ipod. i przesłać mailem link na ściągnięcie konkursowego widea.
• Jakiekolwiek pytania związane z AMV proszę przesyłać mailem na amv.sutaz@gmail.com, albotelefonicznie na numer: 0904343520.

Priebeh


• Konkurs będzie się odbywał poprzez projekcję konkurowych widei w sobotę w wyznaczonym czasie(zazwyczaj 20:00).
• Konkuruje się w ustalonych kategoriach: Komik publiczności – zwycięstwo jest ustalane poprzezgłosowanie widzów; Mistrz dzieji - zwycięstwo jest ustalane poprzez głosowanie widzów; Nagrodaorganizatora (zwycięzcę wybiera komisja)
• Widzowie mają mozliwość podjąć decyzję i przekazać kartę do głosowania organizatorom doustalonego czasu (zazwyczaj nedzieli 15:00).
• Ogłoszenie wyników odbywa się w ramach końcowego programu festiwalu. Jeśli nie będziesz mógł/auczestniczyć w tym punkcie, napisz kto Cię na ogłoszeniu nagród zastepować, albo żebyśmy Ci nagrodęodłożyli i potem będziemy się z Tobą kontaktować, żebyś nagrodę odebrał/a. Jeśli Twoją nieobezność niezgłosisz to nieodebrana nagroda przepadnie.

TERMIN KOŃCOWY: 5.9.2022

KONTAKT: amv.sutaz@gmail.com


BILETY PROGRAM MAPA KONKURSY FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2023 Róbert Žittňan - All rights reserved