c Comics Salón & AnimeSHOW - PHOTOCON
BILETY PROGRAM MAPA KONKURSY FAQ KONTAKT

PhotoCon - AS2022


TERMIN KOŃCOWY: 5.9.2022

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


Nazwa PhotoCon wywodzi się od słów Photo i Contest i jest rozumiana jako próba co najlepszego odwzorowania fikcyjnej lub realistycznej postaci za pomocą cosplayu i jego nalepszego uchwycenia za pomocą fotografii.

W AnimeSHOW i Comics Salonie uczestniczą dziesiątki osób w cosplayach, konkurując albo tak dla zabawy. Rocznie takim sposobem dostajemy dziesiątki przepięknych fotografii cosplayerów od świetnych fotografów, którzy swobodnie uczestniczą w naszych akcjach i sprawiają nam tym dużą radość. Bardzo doceniamy wszystkich fotografów. Chcielibyśmy ich nagrodzić i dać im możliwość pokazania się w konkursie, tym że mogą przesłać swoje zdjęcia cosplayerów.

ZASADYW konkursie „PhotoCon“ mogą konkurować prace (fotografie), które spełniają nastepujące zasady:- Chodzi o konkurs przez fotografów, nie dla cosplayerów z najpiekniejszym zdjęciem siebie. Na to casplay ma konkurs.- Zdjęcia muszą zawierać fotografię jednej lub więcej osób w kostiumach zrobionych na podstawie istniejących dzieł popkultury (książka, film, sci-fi, fantasy, manga, komiks, anime...), które sa chronione prawem autorskim.- Pomysł, kompozycja i zaprojektowanie zdjęcia muszą być oryginalne. Tzn. nie można zgłaszać kopię fotografii, którą zrobił ktoś inny.- Edytowanie zdjęcia jest dozwolone (np. w photoshopie).- Prace muszą być dwuwymiarowego charakteru, w formacie od A5 aż do A3.- Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia.- Prace muszą być dostawrczone organizatorom do DEADLINE w wydrukowanej formie. (Dostarczyc można pocztą albo osobiście.) Równocześnie prosimy wysłać zdjęcia w formie elektronicznej na fanartcsas@gmail.com- Każdy uczestnik musi wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który może sobie ściągnąć tu -> APPLICATION.- Prace nie mogą zawierać przemocy, krwi (i innych płynów ustrojowych), nagości, podtekstów seksualnych, guro, hentai, yaoi, yuri, lolicon, shotaku i innych obraźliwych lub nielegalnych tematów. Powinny być dostępne dla wszystkich grup wiekowych.- Prace nie mogą być opublikowane przed zgłoszeniem do konkursu (prywatny profil FB nie jest uważany za opublikowanie), ani nie mogą brać udziału w innych konkursach.- Prace będą publicznie udostępnione na AnimeSHOW 2018 a każdy gość otrzyma przy wejściu kartę do głosowania, którą nastepnie będzie można wypełnić i oddać bezpośrednio na miejscu. Po przeliczeniu głosów wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio na Comics Salon 2019.

Prace, które nie spełniają powyższych zasad będą dyskfalifikowane.

Swoje prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem prosimy wysyłać na podany niżej adres (lub osobiście po ustaleniu terminu poprzez mail: fanart.csas@gmail.com)

OZ AnimeCrew plusMánesovo nám.6Bratislava85101

Jeśli autor nie chce drukować oryginału, prosimy go wysłać (doręczyć osobiście) wydrukowaną kopię swojej pracy. Koszt druku i opłaty pocztowej ponosi sam autor. Kopie nie zostaną zwrócone po zakończeniu konkursu. Oryginały zostaną przesłane pocztą do autora tylko wtedy, gdy dostarczą kopertę z adresem i znaczkiem pocztowym.


TERMIN KOŃCOWY: 5.9.2022

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


BILETY PROGRAM MAPA KONKURSY FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2023 Róbert Žittňan - All rights reserved