c Comics Salón & AnimeSHOW - PRAVIDLÁ FESTIVALU
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

PRAVIDLÁ & FAQ

Na zabezpecenie bezpečnosti a hladkého priebehu festivalu bolo nutné určiť niekoľko pravidiel. Povinnosťou každého návštevníka je dodržiavať ich. V prípade hrubého porušenia bude hriešnik vylúčený z festivalu a to bez nároku na vrátenie vstupného.


Pravidlá:

 1. Je zakázané konzumovať, predávať, kupovať a prechovávať akékoľvek alkoholické nápoje v priestoroch festivalu osobám mladším než 18 rokov. Je zakázané nosiť na festival a konzumovať vlastný tvrdý alkohol.
 2. Je zakázáné prechovávať alebo užívať toxické a návykové látky.
 3. Fajčenie a manipuláci s ohňom sú priestoroch podujatia zakázané.
 4. Návštevníci sú povinní nosiť vstupenku viditelne umiestnenú na ruke. Je zakázané si ju strhnúť, strhnutá vstupenka je neplatná a nedostanete zadarmo náhradnú.
 5. V priestoroch akcie je zakázané zapájať svoje prístroje do elektrickej siete.
 6. Je zakázané sedieť na zemi na WC, nebodaj pri to ešte skupinovo diskutovať a jesť jedlo, farbiť si vlasy, skladovať batožinu, robiť piercing alebo fotografovať či robiť iný záznam
 7. Účastníci sú povinní hádzať odpad do smetných košou, nikam inam. A hlavne nie na zem!
 8. V prípade že niekto znečistí alebo poškodí priestor festivalu, je povinný to dať do pôvodného stavu.
 9. Je zakázáné ničiť alebo kradnúť cudzí majetok v budove aj v okolí budovy.
 10. Účastníci sú povinní sa riadiť pokynmi organizátora.
 11. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá slušného správania sa. Je zakázané akokoľvek fyzicky alebo slovne napádať ostatných účastníkov
 12. Je zakázané behať po chodbách festivalu.
 13. Spať sa smie jedine v priestoroch na to určených.
 14. Od 22:00 do 07:00 je povinnosťou káždého návštevníka dodržiavať nočný kľud.
 15. Plagáty a reklamu je možne umiestniť len na miesta na to určené a to po odsúhlasení hlavným organizátorom alebo človekom na to určeným. (bližšie info na INFOstánku)
 16. Akékoľvek zbrane sú na akcii zakázané, makety k cosplayom musia byť nahlásené a schválené na vstupe. Airsoft zbrane nesmú mať náboje ani baterku. Proste nech sú neškodné
 17. S maketami zbraní slúžiacimi ako súčasť cosplayu je nutné zaobchádzať tak, aby nedošlo k újme na zdraví vlastníka ani ostatných návštevníkov a je povinné ich v deň príchodu na festival nahlásiť na vstupe.
 18. Do areálu akcie nie je povolené vodiť či priniesť akékoľvek zvieratá, výnimkou sú označené vodiace psi pre hendikepovaných
 19. Úrazy a zranenia sa hlásia na zdravotnej službe
 20. Za deti pod 15 rokov si rodič (alebo zákonný zástupca) zodpovedá sám, ako aj za vhodnosť navštíveného programu, slušné správanie detí a porusenie pravidiel.
 21. Deti pod 12 rokov sa nesmú pohybovať po festivale bez dozoru rodiča alebo zákonného zástupcu.
 22. Vytvárať akékoľvek fotky, videa a záznamy z festivalu je povolené pod podmienkou, že budú poskytnuté organizátorom festivalu na zverejnenie na stranke www.comics-salon.sk a sociálnych sieťach festivalu.
 23. Účastníci berú na vedomie, že organizátori festivalu ako aj ich zmluvní partneri sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnení počas trvania festivalu v priestoroch konania festivalu vyhotovovať obrazové, zvukové ako aj obrazovo-zvukové záznamy a vyhradzujú si právo využívať ich za účelom tvorby marketingových a propagačných materiálov, pričom účastníci nebudú na týchto záznamoch identifikovaní. Účastník má právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu osobných údajov ako aj využiť ďalšie svoje práva ako dotknutej osoby kontaktovaním organizátorov festivalu alebo ich zmluvných partnerov.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu alebo rozšírenie pravidiel.


Tipy, triky a rady:

 1. Dodržujte pravidlá!
 2. Akékoľvek informácie o akcii zistíte na Info stánku, v programovom časopise a webstránke festivalu.
 3. Nedotýkajte sa a nič nerobte s technikou festivalu.
 4. Pokiaľ niečo rozbijete, okamžite nám to nahláste. Hlavu vám neutrhneme!
 5. Buďte ohľaduplní k ostatným.
 6. Cenné veci noste pri sebe a dávajte si na ne pozor. Ručíte si za ne sami.
 7. Organizátori a prednášajúcí sú tiež ľudia a je známe, že nikto nie je dokonalý. Takže prosíme o zhovievavosť.
 8. Jedzte! A to skutočne! Ide o vaše zdravie, tak neblbnite!
 9. Sledujte IPA (Informačné PAnely), kde budú zobrazené všetky dôležité zmeny, odporúčania a informácie.
 10. Miestnosti, workshopy a hry majú svoju maximálnu kapacitu účastníkov, takže bohužial platí „Kto skôr príde, ten skôr melie.“
 11. Nikdy, opakujeme NIKDY nepite po 02:00 extra dlho luhovaný Tuareg.
 12. Prosíme návštevníkov, aby navštevovali záchody a sprchy podľa príslušnosti k svojmu biologickému pohlaviu.
 13. Spite aspoň 8 hodin denne. V opačnom prípade po 3 dňoch budete vyzerať ako ako zombíci.
 14. Knihu prianí, pripomienok a odkazov pre organizátorov nájdete na Info stánku.
 15. Návštevníci sa nepovažujú za zvieratá, môžu teda prísť na festival.

Často kladené otázky1. Čo je Comics Salon?

Comics Salón a AnimeSHOW sú medzinárodný festival popkultúry známe aj ako jesenný a jarný IstroCON.Festival sa venuje Anime, Komiksu, Hrám, Scifi, Fantasy a KPOPu. Súčasťou festivalu je bohatá ponuka prednášok, workshopov, súťaží a premietanie najnovších filmov. Ponúka stretnutia so spisovateľmi, krsty kníh a samozrejme rôzne kreatívne súťaže. Výstava je venovaná počítačovým hrám, video hrám, spoločenským a kartovým hrám, retro hrám a technológiám. Súčaštou výstavy sú herné súťaže, vývojári, ukážky noviniek a domácej hernej tvorby.

2. Čo je AnimeSHOW?

Comics Salón a AnimeSHOW sú medzinárodný festival popkultúry známe aj ako jesenný a jarný IstroCON.Festival sa venuje Anime, Komiksu, Hrám, Scifi, Fantasy a KPOPu. Súčasťou festivalu je bohatá ponuka prednášok, workshopov, súťaží a premietanie najnovších filmov. Ponúka stretnutia so spisovateľmi, krsty kníh a samozrejme rôzne kreatívne súťaže. Výstava je venovaná počítačovým hrám, video hrám, spoločenským a kartovým hrám, retro hrám a technológiám. Súčaštou výstavy sú herné súťaže, vývojári, ukážky noviniek a domácej hernej tvorby.

3. Čo je IstroCON?

IstroCON je medzinárodný festival popkultúry konajúci sa od 22.novembra 1988 v Bratislave. Od roku 2004 tiež známy ako Comics Salón na jeseň a od roku 2008 na jar ako AnimeSHOW.

4. Aký je rozdiel medzi Comics Salónom a AnimeSHOW?

Žiaden. Oba festivaly sú jeden festival konajúci sa 2x ročne.

5. Čo je comics?

Comics je sled obrázkov, ktoré dávajú zmysel, prípadne nejakú myšlienku alebo príbeh. Comics je japonský (manga), európsky alebo americký. Plus majú rôzne prúdy ako underground, mainstream, umelecký, atď. Všetko toto je COMICS. Mnohí ľudia si toto mýlia a myslia si, že comics je len to, čo poznajú ako amerických superhrdinov. Comics sú všetky kreslené príbehy bez rozdielu žánru, štýlu a krajiny pôvodu.

6. Čo je manga?

Japonský názov pre comics. Teda ide o podskupinu comicsu, teda je to comics.

7. Čo je anime?

Animovaný film podla comicsu.

8. Ako si kúpim vstupenku?

Vstupenka sa dá kúpiť buď v predpredaji (Na našom WEBe, BRLOHu, Ticketportal, Progaming Shop, Funtastic, Mad Maxon, Dungeon Pub alebo Quest Bar) alebo na mieste konania festivalu.

9. Prečo sa v predpredaji predáva len vstupné na 3 dni?

U externých partnerov máme len bežné 3 dňové vstupenky, 1 ďnové a PREMIUM si však v ponuke na našej webstránke.

10. Budete mať vstupenky aj na 1 deň?

Áno, na mieste festivalu a na našej webstránke.

11. Budete mať vstupenky aj na 2 dni?

Nie, cena trojďnovej je nižšia než 2x jednodňová vstupenka. Takže sa oplatí na 2 dni.

12. Budú sa na mieste predávať vstupenky?

Áno.

13. Ako si objednám ubytovanie?

Kliknite v menu na sekciu UBYTOVANIE prosim, tam najdete podrobne informacie

14. Aké typy ubytovania sú na festivale?

Kliknite v menu na sekciu UBYTOVANIE prosim, tam najdete podrobne informacie

15. Ako funguje predpredaj vstupeniek?

Kliknite v menu na sekciu VSTUPENKY prosim.

16. Prečo si nemôžem vziať na festival psa a iné zvieratká?

Pri počte ludí, ktorí na festival dorazí, je to bezpečnostné a zdravotné riziko. Hlavne v dnešnej dobe alergikov.

17. Ak sa chcem niečo spýtať ohľadom festivalu koho mám kontaktovať?

Napiste nam nasu Facebookovu stranku www.facebook.com/comicssalon

18. Kde je program?

Hore na stránke je menu a tam je ikona PROGRAM. Na tú si treba kliknúť. Mesiac pred akciou tam nájdete prodrobný program. Skôr ako mesiac pred festivalom tam nájdete popis hlavných atrakcíi a štruktúru programu.

19. Prečo existuje CS a AS a čo je jeho cieľom?

Comics Salón si kladie za ciel šíriť tzv. pop-kultúru comicsu, anime, mangy, hier, scifi, fantasy a japonskú kultúru. Ďalej búrať predsudky a netoleranciu v spoločnosti a zoznámiť ju s týmito aspektami umenia. Medzi hlavné ciele patrí podpora slovenských autorov a propagácia ich ideí a diel.

20. Prečo robia Organizátori túto akciu?

Na začiatku sme boli partia mladých stredo/vysokoškolákov žijúca v dobe žiadneho a neskôr začinajúceho internetu. Za komunizmu pred rokom 1988 boli komiksy, hry, scifi a fantasy literatúra a filmy len zakázaným brakom západu, ktorý u nás nebol a tajne sa pašoval, práve na takéto stretnutia, o ktorých bol IstroCON 1988. Púštanie filmov po nemecky/anglicky z VHS kazety so simultánným dabingom alebo kopírované knihy zo zahraničia, či domáce preklady a samizdaty, o tom to bolo. Napriek odchodu komunizmu, sme však ani za 15 rokov nedobehli západ v oblasti popkultúry a hry, komiksy a fantasy boli často v konzervatívnom Československu a aj neskoršom Slovensku vnímané ako niečo neznáme a tým pádom divné, určite škodlivé a tak podobne. My sme chceli ako skupina fanúšikov, nadšencov ale aj často týmto postihnutým umelcov ukázať verejnosťi, že popkultúra je plnohodnotné umenie a dá sa ním kvalitne tráviť voľný čas plný zábavy. Dnes má festival viac ako 30 rokov, popkultúra zažíva rozmach a stáva sa pomaly mainstreamom. A my máme stále čo ukazovať, objavovať a podporovať. Preto sme tu, stále sme dobrovoľná skupina fanúšikov, a stále nás to baví.

21. Čo mám spraviť, keď chcem spolupracovať s vami?

Ozvem sa organizátorom cez Facebook www.facebook.com/comicssalon.

22. Ako sa dozviem, kde je ktorá miestnosť?

Pozriem si mapu, ktorú som dostal v programovom časopis CMAGAZÍN, alebo ju najdete na nasom webe a v aplikácií.

23. Kedy sa hrajú herné turnaje?

Vacsina podla harmonogramu v programe, niektori herni vystavovatelia vsak robia mnohe turnaje ako bonus az na mieste.

24. Kde je mapa podujatia?

Dostali ste ju s programovým časopisom CMAGAZÍN pri vstupe a najdete ju aj na našom webe a v aplikácií.

25. Sú na festivale aj ďalšie poschodia?

Áno, sú dve. Pozrite si mapu, ktorú ste dostali pri vstupe.

26. Čo sa stane, ak si kúpim vstupenku v predpredaji?

Dojdete na miesto festivalu pri vstupe ku stolu pre predpredaj a tam vás odbavia.

27. Kedy a kde bude zverejnený program?

Každý rok býva podrobný program s časovou osou zverejnený mesiac pred akciou v sekcii PROGRAM

28. Kedy začína festival v ten a ten deň?

Da sa zistit na zaklade programu. Do vnútra púšťame však už o hodinu skôr. Tzn. v piatok o 13:00, sobotu 9:00 a nedelu 9:00
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2023 Róbert Žittňan - All rights reserved