c Comics Salón & AnimeSHOW - ACTIONPLAY
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

ActionPlay - CS2023


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


Názov ActionPlay je odvodený od slov ActionFigure a Play. Ide o kreatívnu súťaž s akčnými figúrkami, ktoré sa aranžujú do spoločnej fotografie.Náš festival dáva možnosť prezentovať sa širokému spektu talentovaných ľudí. Touto súťažou chceme dať šancu ďalšej skupine ľudí, ktorí milujú akčné figúrky a zároveň radi fotografujú. Z Comics Salonu a AnimeSHOW dostávame veľa fotiek hlavne cosplayerov, ale umenie je aj vedieť zaujímavo odfotiť neživí objekt. A predsa skoro všetci vlastníme nejakú tú figúrku alebo model z Warhammeru, či Star Wars. Je na vás ako si ich postavíte, upravíte, alebo vsadíte do prostredia či poziada. Tešíme sa na vaše súťažiace fotografie.

PRAVIDLÁ
V súťaži „ActionPlay“ môžu súťažiť diela resp. fotografie, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
- Fotografie musia obsahovať (jednu alebo viac) akčné figúrky alebo modely, známe z existujúcich popkultúrnych diel (Kniha, film, scifi, fantasy, manga, komiks, anime...), ktoré sú chránené autorskými právami.
- Nápad, kompozícia a prevedenie fotografie však musia byť originálne. Tzn. nesmie ísť o kópiu fotografie spravenú niekym iným.
- Prípustné sú úpravy pozadia (napr v photoshope).
- Diela musia byť 2-dimenzionálneho charakteru, formátu A5 až A3.
- Jeden súťažiaci smie poslať maximálne 3 diela.
- Diela musia byť doručené poštou organizátorom do dátumu uzávierky v tlačenej podobe. A zároveň poslať scan diela na fanartcsas@gmail.com
- Každý súťažiaci musí zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu -> APPLICATION.
- Diela nesmú obsahovať násilie, krv (a iné telesné tekutiny), nahotu, sexuálny podtón, guro, hentai, yaoi, yuri, lolicon, shotacon a iné pohoršujúce alebo nelegálne témy. Mali byť prístupné pre všetky vekové kategórie.
- Diela nesmeli byť pred zaslaním do súťaže nikde uverejnené, ani sa nesmeli zúčastniť iných súťaží.
- Diela budú verejne vystavené na na najbližšom festivale AnimeSHOW/Comics Salone a každý návštevník pri vstupe dostane hlasovací lístok, ktorý neskôr môže vyplniť a odovzdať priamo na mieste. Po sčítaní hlasov budú výsledky vyhlásené priamo na najbližšom festivale AnimeSHOW/Comics Salone

Diela ktoré nespĺňajú tieto podmienky budú diskvalifikované.

Svoje súťažné diela spolu s vyplnenou prihláškou zasielajte na nižšie uvedenú adresu

OZ AnimeCrew plus
Mánesovo nám.6
Bratislava
85101

Ak autor nechce vystaviť originál, zašle vytlačenú kópiu svojho diela. Náklady za tlač a poštovné si autor hradí sám. Kópie sa po súťaži vracať nebudú. Originály sa zašlú poštou späť autorovi, len ak dodá obálku s adresou a nalepenou známkou.


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved