VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Cosplay - Pravidlá - AS2024


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


Názov Cosplay je odvodený od slov costume play a chápe sa ako snaha o čo najdokonalejšie stvárnenie fiktívnej alebo reálnej postavy. Cosplayovanie na Comics Salón je vítané a nie je podmienené účasťou v súťaži. Pokiaľ sa jej ale chcete zúčastniť, prečítajte a riaďte sa nasledujúcimi pravidlami.VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
1. Účastníci Cosplay súťaže, ktorí vystúpia na pódiu, dostanú od organizátora cosplay súťaže svoj vstup zdarma (preplatený) po súťaži. Lístok treba mať kúpený cez našu webstránku (https://www.comics-salon.sk/shop/vstupenky/), aby sme vedeli vráťiť peniaze.
2. Súťažiaci sa prezlečú za postavu, ktorú si sami vybrali. Postava musí byť v duchu CS/AS.
3. Cosplayovanie vlastných postáv, náhodné a originálne kostýmy ako napríklad dievča s uškami, vlastná školská uniforma), prípadne oblečenie konkrétneho módneho štýlu (lolita, visual kei a pod.) sa nepovažujú za cosplay, a preto nie sú v súťaži povolené.
4. Postava musí byť vhodná aj pre mladšieho diváka, čiže žiadna nahota
5. Súťažiaci musia mať vlastnoručne šitý kostým. Súťažiaci môže použiť kúpené časti oblečenia (napr. nohavice), ale tie nesmú tvoriť viac ako 50% kostýmu. Pri výrobe kostýmu vám môže pomôcť tretia osoba, ale predpokladá sa, že väčšinu práce urobíte vy. Pokiaľ si nie ste istý, či váš cosplay spĺňa pravidlá, kontaktujte organizátorov na dole uvedený e-mail. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže cosplay, o ktorom je vážne podozrenie, že bol kupovaný/objednaný.
6. Povoľuje sa súťaž jednotlivcov aj skupín. V prípade skupiny bude tá hodnotená ako jeden celok a v prípade umiestnenia dostane jednu cenu. Túto informáciu musíte nahlásiť dopredu. Počet členov v skupine je obmedzený na MAX 3.
7. Každý súťažiaci môže súťažiť len v jednom kostýme. Môže sa podieľať na tvorbe viacerých kostýmov, ale v súťaži môže mať na sebe len jeden. Zmena kostýmu je povolená, pokiaľ ide o rozdielne oblečenie tej istej postavy a oba kostýmy tvoria celok. (Zmenu je možné previesť na javisku ak je súčasťou vystúpenia. Napr. https://www.youtube.com/watch?v=SXnaSYDEMM0 )
8. V publiku sú aj deti, takže sa podľa toho na pódiu, prosím správajte. Za nadávky, sexuálne narážky a gestá, sľubovanie alebo úmyselné ukazovanie spodnej bielizne na pódiu, vás organizátor môže vylúčiť, či inak penalizovať.
9. Súčasťou kostýmu nemôžu byť funkčné zbrane alebo zbrane, ktoré by sa mohli považovať za funkčné (airsoftové zbrane, ostrá čepeľ mečov atď.). V prípade otázok ohľadne zbraní kontaktujte organizátora na dole uvedený email.
10. Do súťaže sa nesmiete prihlásiť s cosplayom, s ktorým ste už súťažili na niektorom z predošlých ročníkov Comics Salonu alebo AnimeSHOW.
11. Vzhľadom na limitovaný čas súťaže na pódiu, si organizátor vyhradzuje právo vykonať, predkolo súťaže v rámci soboty, ak sa prihlási viac ako 30 účastníkov. V prípade, že sa tak stane, budete o tom vopred informovaní formou emailu.
12.Pamätajte na to, že súťaž bude prebiehať v sobotu okolo 15:00, prihlasujte sa iba v prípade, že budete na festivale v tom čase prítomní. Skúška bude prebiehať v piatok od 21:00 do 22:00.
13.Súťažiaci musia mať v deň súťaže 16 a viac rokov.
14.Súťažiaci sa môže prihlásiť do medzinárodných súťaži (AS – International Cosplay Champions Cup / Cosplay World Masters a CS – Europe Cosplay Cup / Tournament of Champions) pri ktorých sa musia informovať o pravidlách jednotlivej súťaže pred prihlásením a tak zistiť, či spĺňaju požiadavky na registráciu

Cosplay súťaž bude prebiehať v 2 častiach. Hodnotenie kostýmu porotou (na obed) a predvedenie kostýmu pred divákmi (poobede).

Priebeh súťaže
1. Prvá časť súťaže sa bude konať v sobotu v obedných hodinách (presný čas a miesto sa súťažiaci dozvedia včas prostredníctvom emailu). Súťažiaci budú postupne predstupovať pred odbornú porotu, ktorá tak bude mať možnosť pozrieť si kostým zblízka, hodnotiť technické prevedenie a spýtať sa na detaily výroby. Trvanie tejto časti cosplay súťaže bude závisieť od počtu prihlásených účastníkov súťaže.
2. Počas cosplay súťaže nebudú žiadne rozhovory so súťažiacimi. Moderátor iba uvedie súťažiaceho.
3. Súťažiacim sa odporúča dodať vopred upravenú hudbu podľa vlastného výberu v trvaní MAX 2 minúty (+1 minúta za každého ďalšieho člena skupiny). Hovorené slovo (priamo do mikrofónu) sa nepovoľuje. Avšak hovorené slovo môže byť obsiahnuté priamo v nahrávke, ktorú súťažiaci pošle organizátorovi.
4. Súťažiaci prichádza na pódium so začiatkom svojej hudby (alebo ak ho moderátor uvedie). S poradovým číslom budú súťažiaci vopred oboznámení.
5. Súťažiaci musia zaslať organizátorom obrázok/ obrázky postavy v dostatočnej kvalite. Tie sa budú premietať na pozadí, keď bude súťažiaci na pódiu. Videá nie sú povolené.Hodnotenie:
1. Ceny divákov:
Prvé tri miesta udelené na základe hlasovania divákov.

2. Ceny poroty:
5-členná odborná porota udeluje ceny za najlepšie prevedenie jednotlivcom v 5 kategóriách:
A> Best Needlework
B> Best Makeup
C> Best Armor
D> Best Special effects
E> Best Roleplay

Následne vyberie porota absolutného víťaza, ktorý vyhráva kvalifikačné kolo do medzinárodnej súťaže AS –Cosplay World Masters alebo CS – Europe Cosplay Cup a jeho runner up víťaza, ktorý vyhráva kvalifikačné kolo do medzinárodnej súťaže AS – International Cosplay Champions CupAlebo CS – Tournament of Champions

REGISTRÁCIA
Registrovať sa musíte cez formulár (LINK NA FORMULÁR PRE AS) do dátumu uzávierky do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Všetci súťažiaci sa musia navyše prihlásiť počas AS/CS na informačnom stánku najneskôr do piatku do 20.00, aby potvrdili, že sa súťaže naozaj zúčastnia. Pokiaľ na AS/CS nebudete prítomný v piatok, nahláste túto informáciu organizátorom najneskôr do štvrtku. Ďalšie informácie dostanete mailom/facebook.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom/facebook, pokiaľ to bude možné.


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved