VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Cosplay - Pravidlá - CS2021


UZÁVIERKA: 6.9.2021

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


Názov Cosplay je odvodený od slov costume play a chápe sa ako snaha o čo najdokonalejšie stvárnenie fiktívnej alebo reálnej postavy. Cosplayovanie na Comics Salón je vítané a nie je podmienené účasťou v súťaži. Pokiaľ sa jej ale chcete zúčastniť, prečítajte a riaďte sa nasledujúcimi pravidlami.VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
1. Účastníci Cosplay súťaže, ktorí vystúpia na pódiu, dostanú od organizátora cosplay súťaže svoj vstup zdarma (preplatený) po suťaži na vopred dohodnutom mieste a čase.
2. Súťažiaci sa prezlečú za postavu, ktorú si sami vybrali. Postava musí byť v duchu CS/AS.
3. Cosplayovanie vlastných postáv, náhodné a originálne kostýmy ako napríklad dievča s uškami, vlastná školská uniforma), prípadne oblečenie konkrétneho módneho štýlu (lolita, visual kei a pod.) sa nepovažujú za cosplay, a preto nie sú v súťaži povolené.
4. Postava musí byť vhodná aj pre mladšieho diváka, čiže žiadna nahota
5. Súťažiaci musia mať vlastnoručne šitý kostým. Súťažiaci môže použiť kúpené časti oblečenia (napr. nohavice), ale tie nesmú tvoriť viac ako 50% kostýmu. Pri výrobe kostýmu vám môže pomôcť tretia osoba, ale predpokladá sa, že väčšinu práce urobíte vy. Pokiaľ si nie ste istý, či váš cosplay spĺňa pravidlá, kontaktujte organizátorov na dole uvedený e-mail. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže cosplay, o ktorom je vážne podozrenie, že bol kupovaný/objednaný. Na potvrdenie, že ste si pravidlá prečítali, do prihlasovacieho mailu dajte ako predmet: cosplay súťaž AS 2020.
6. Povoľuje sa súťaž jednotlivcov aj skupín. V prípade skupiny bude tá hodnotená ako jeden celok a v prípade umiestnenia dostane jednu cenu. Túto informáciu musíte nahlásiť dopredu. Počet členov v skupine je obmedzený na 3.
7. Každý súťažiaci môže súťažiť len v jednom kostýme. Môže sa podieľať na tvorbe viacerých kostýmov, ale v súťaži môže mať na sebe len jeden. Zmena kostýmu je povolená, pokiaľ ide o rozdielne oblečenie tej istej postavy a oba kostýmy tvoria celok. (Zmenu je možné previesť na javisku ak je súčasťou vystúpenia. Napr. https://www.youtube.com/watch?v=SXnaSYDEMM0 )
8. V publiku sú aj deti, takže sa podľa toho na pódiu, prosím správajte. Za nadávky, sexuálne narážky a gestá, sľubovanie alebo úmyselné ukazovanie spodnej bielizne na pódiu, vás organizátor môže vylúčiť, či inak penalizovať.
9. Súčasťou kostýmu nemôžu byť funkčné zbrane alebo zbrane, ktoré by sa mohli považovať za funkčné (airsoftové zbrane, ostrá čepeľ mečov atď.). V prípade otázok ohľadne zbraní kontaktujte organizátora na dole uvedený email.
10. Do súťaže sa nesmiete prihlásiť s cosplayom, s ktorým ste už súťažili na niektorom z predošlých ročníkov Comics Salonu alebo AnimeSHOW.
11. Vzhľadom na limitovaný čas súťaže na pódiu, si organizátor vyhradzuje právo vykonať, predkolo súťaže vrámci soboty, ak sa prihlási viac ako 35 účastníkov. V prípade, že sa tak stane, budete o tom vopred informovaní formou emailu.

Cosplay súťaž bude prebiehať v 2 častiach. Hodnotenie kostýmu porotou (ráno) a predvedenie kostýmu pred divákmi (poobede).

Priebeh súťaže
1. Prvá časť súťaže sa bude konať v sobotu v ranných hodinách (presný čas a miesto sa súťažiaci dozvedia včas prostredníctvom emailu/ sociálnej siete). Súťažiaci budú postupne predstupovať pred odbornú porotu, ktorá tak bude mať možnosť pozrieť si kostým zblízka, hodnotiť technické prevedenie a spýtať sa na detaily výroby. Trvanie tejto časti cosplay súťaže bude závisieť od počtu prihlásených účastníkov súťaže.
2. Počas cosplay súťaže nebudú žiadne rozhovory so súťažiacimi. Moderátor iba uvedie súťažiaceho.
3. Súťažiacim sa odporúča dodať hudbu podľa vlastného výberu v trvaní 2 minúty (+1 minúta za každého ďalšieho člena skupiny). Hovorené slovo (priamo do mikrofónu) sa nepovoľuje. Avšak hovorené slovo môže byť obsiahnuté priamo v nahrávke, ktorú súťažiaci pošle organizátorovi.
4. Súťažiaci prichádza na pódium so začiatkom svojej hudby (alebo ak ho moderátor uvedie). S poradovým číslom budú súťažiaci vopred oboznámení.
5. Súťažiaci musia zaslať organizátorom obrázok/ obrázky postavy v dostatočnej kvalite. Tie sa budú premietať na pozadí, keď bude súťažiaci na pódiu. Videá nie sú povolené.Hodnotenie:
1. Ceny divákov:
Prvé tri miesta udelené na základe hlasovania divákov.

2. Ceny poroty:
5-členná odborná porota udeluje ceny za najlepšie prevedenie jednotlivcom v 5 kategóriách:
A> Best Needlework
B> Best Makeup
C> Best Armor
D> Best Special effects
E> Best Roleplay

EUROCOSPLAY/COSPLAY CHAMPIONS> Následne vyberie porota absolútneho víťaža, ktorý výhrava kvalifikačné kolo do medzinárodnej súťaže Eurocosplay/Cosplay Champions.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete na maile: cosplay.csas@gmail.com k do dátumu uzávierky do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Váš e-mail musí obsahovať:
1. Správne vyplnený predmet emailu
2. Vaše meno/ prezývku, v prípade skupiny meno skupiny
3. Výslovnosť mena/ prezývky
4. Meno postavy/ postáv
5. Výslovnosť mena postavy/ postáv
6. Názov anime/hry odkiaľ postava/ postavy pochádzajú
7. Druh média odkiaľ postava pochádza (hra, anime, komix...)
8. Eurocosplay (v prípade ak sa chcete zúčastniť, napíšte áno. Ak ste v skupine viacerí, ktorí sa chcú zúčastniť, napíšte mená ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť tohto hodnotenia. Potvrďte, že váš cosplay spĺňa pravidlá, máte viac ako 18 rokov a ste občanom Slovenskej republiky. Nezabudnite, že pre účasť na Eurocosplay/Cosplay Champions platia samostatné pravidlá.)
9. Emailovú adresu, z ktorej posielate email a na ktorú vám budú zaslané informácie. Ak je možné aj kontakt na facebook, (budete pridaní do tajnej skupiny, kde sa budú riešiť bližšie informácie o súťaži) v prípade skupiny stačí kontakt na jednu zodpovednú osobu, ktorá predá info ostatným členom skupiny.
10. Do prílohy pripojte:
a. Jeden obrázok postavy/postáv v dostatočnej kvalite (na obrázku musí byť vidno, čo má postava na sebe oblečené). V prípade skupiny pošlite tiež iba jeden obrázok, na ktorom budú ale všetky postavy (v prípade, že s tým nebudete vedieť dať rady, napíšte to do emailu a pošlite obrázky postáv v prílohe jednotlivo).
b. Hudbu (najlepšie mp3, youtube link sa nepovažuje za dodanie hudby). Ubezpečte sa, že Vami dodaná hudba je v dostatočnej kvalite (dostatočná hlasitosť, bez šumov etc.) Hudba bude pustená v čase 0:00, čiže na začiatku skladby.

Všetci súťažiaci sa musia navyše prihlásiť počas CS/AS na informačnom stánku najneskôr do piatku do 20.00, aby potvrdili, že sa súťaže naozaj zúčastnia. Pokiaľ na CS/AS nebudete prítomný v piatok, nahláste túto informáciu organizátorom najneskôr do štvrtku. Ďalšie informácie dostanete mailom/facebook.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom/facebook, pokiaľ to bude možné.


UZÁVIERKA: 6.9.2021

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2021 Róbert Žittňan - All rights reserved