VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Karaoke - pravidlá - CS2024


UZÁVIERKA: 9.9.2024

KONTAKT: karaoke.csas@gmail.com
Počet vystúpení je obmedzený na 1 sólo vystúpenie a 1 vo dvojici. Ako organizátori si však vyhradzujeme právo niektoré vystúpenia na základe kapacitných obmedzení vylúčiť. Do súťaže sa môže prihlásiť jednotlivec alebo skupinka pričom hodnotení budú spoločne v jednej kategórii. Hodnotiť vás budú diváci a prvé tri miesta budú odmenené vecnými cenami.

Súťažiaci sa musia do uzávierky záväzne prihlásiť s počtom vystúpení.Súťažiaci nám musia do uzávierky nahlásiť názov pesničky, pričom môžu požiadať o vytvorenie inštrumentálnej verzie. V prípade, že nie je možné vytvoriť dostatočne kvalitnú inštrumentálnu verziu vybranej skladby, vyhradzujeme si právo vyzvať súťažiaceho na výber inej skladby. Inštrumentálnu verziu svojej skladby si môže súťažiaci zadovážiť sám, pričom nám ju do rovnakého termínu (uzávierky) musí zaslať na kontrolu. Pieseň by mala byť na CS/AS tematicky vhodná.

Video nie je podmienkou účasti. Pokiaľ súťažiaci video ku svojmu vystúpeniu chce mať, musí si ho zadovážiť sám. Platia pre neho rovnaké pravidlá ako tie týkajúce sa inštrumentálnej verzie skladieb. Okrem toho musíme mať k dispozícii aj samostatnú audio stopu v prípade problémov s videom.

Všetky otázky treba posielať emailom na adresu: karaoke.csas@gmail.com

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Registrovať sa musíte cez formulár (KLIKNI SEM!!!) do dátumu uzávierky do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.


UZÁVIERKA: 9.9.2024

KONTAKT: karaoke.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved