c Comics Salón & AnimeSHOW - KPOP CONTEST
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

KPOP Contest - CS2022


UZÁVIERKA: 18.3.2023

KONTAKT: kpop.csas@gmail.com


KPOP Contest je tanečná súťaž, aby sme dali šancu šikovným tanečníkom ukázať svoj talent.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
- zúčastniť sa môže jednotlivec alebo skupina
- súťaž je vekovo neobmedzená
- súťaž je bez národnostného obmedzenia
- súťaž nie je obmedzená pohlavím
- Skupina alebo jednotlivec sa môže do súťaže zapojiť len s jedným tanečným vystúpením
- súťažné vystúpenie sa môže skladať z maximálne 3 rôznych zmixovaných pesničiek
- súťažné skupiny si nesmú požičiavať členov a ani súťažný jednotlivec nesmie byť požičaný do skupiny
- Kulisy, rôzne doplnky, projekcia na plátne a iné efekty sú povolené, ale nesmú obmedzovať ostatných súťažiacich, ako napríklad vystreľovacie konfety a podobne. Z dôvodu, že to za tých pár sekúnd, kým príde druhá sútažná skupina nestíhame upratať.
- dĺžka vystúpenia môže mať min. 2 a pol minúty a max. 5 a pol minúty
- Piesne sa nesmú opakovať. To znamená, že ak si skupina/sólista nahlási pesničku ako prvá/ý, má plne právo si ju ponechať aj naďalej a súťaží s ňou. Druhá skupina/sólista, ktorý sa prihlásil neskôr s tou istou piesňou si musí zvoliť inú pieseň. Ak nám zašlete prihlášku s piesňou, ktorá už bola predtým zvolená inou skupinou, obratom vám bude zaslaná odpoveď so zoznamom už zaradených piesní do súťaže a vy si môžete zvoliť takú, ktorá sa v zozname nenachádza.
- Súťaž si chceme hlavne užiť. Preto porosíme o športové správanie. Takže urážanie a zhadzovanie iných skupín alebo sólistov je chápané ako nesúťažné správanie. To platí pred sú?ťažou aj počas celého festivalu. Toto porušenie sa následne hodnotí individuálne podľa závažnosti, napomenutím alebo až diskvalifikáciou.
- súťažiacich hodnotí trojčlenná porota

HODNOTENIE:
- 40% Choreografia (zostava, synchrónnos?)
- 30% Technika
- 20% Stage charizma
- 10% vizuálny dojem ( kostýmy)

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete na maile: kpop.csas@gmail.com k do terminu uzávierky do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom/facebook, pokiaľ to bude možné.


UZÁVIERKA: 18.3.2023

KONTAKT: kpop.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2023 Róbert Žittňan - All rights reserved