c Comics Salón & AnimeSHOW - ORIGINAL COSTUME
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Original Costume - AS2024


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
1. Súťažiaci sa prezlečú za postavu, ktorú si sami vybrali.

2. Cosplayovanie vlastných postáv, náhodné a originálne kostýmy sa považujú za ORIGINAL Cosplay. Čo to znamená:

a. Cosplay nie je / môže byť vytvorený na základe existujúcej predlohy, ktorá je chránená autorským právom. Avšak Cosplay vytvorený na základe existujúcej predlohy, nemôže použiť presnú podobu predlohy, iba jej časť. Ostatné musí byť vytvorené pomocou vlastnej faktázie. Napr. Snehulienka Ninja,
b. Cosplay môže byt vytvorené podľa vašej RPG postavy.
c. Musí sa skladať s viacerých častí. Nestačí si dať len mačacie uši a chvost, ...
d. oblečenie konkrétneho módneho štýlu (lolita, visual kei a pod.) sa nepovažujú sa original cosplay

3. Postava musí byť vhodná aj pre mladšieho diváka, čiže žiadna nahota.

4. Súťažiaci musia mať vlastnoručne šitý kostým. Súťažiaci môže použiť kúpené časti oblečenia (napr. nohavice), ale tie nesmú tvoriť viac ako 50% kostýmu. Pri výrobe kostýmu vám môže pomôcť tretia osoba, ale predpokladá sa, že väčšinu práce urobíte vy. Pokiaľ si nie ste istý, či váš cosplay spĺňa pravidlá, kontaktujte organizátorov na dole uvedený e-mail. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže cosplay, o ktorom je vážne podozrenie, že bol kupovaný/objednaný.

5. V publiku sú aj deti, takže sa podľa toho na pódiu, prosím správajte. Za nadávky, sexuálne narážky a gestá, sľubovanie alebo úmyselné ukazovanie spodnej bielizne na pódiu, vás organizátor môže vylúčiť, či inak penalizovať.

6. Súčasťou kostýmu nemôžu byť funkčné zbrane alebo zbrane, ktoré by sa mohli považovať za funkčné (airsoftové zbrane, ostrá čepeľ mečov atď.). V prípade otázok ohľadne zbraní kontaktujte organizátora na dole uvedený email.

7. Do súťaže sa nesmiete prihlásiť s cosplayom, s ktorým ste už súťažili na niektorom z predošlých ročníkov CS/AS. A to ani v prípade, že ste ho mierne upravili.

8. Povoľuje sa súťaž jednotlivcov aj skupín. V prípade skupiny bude tá hodnotená ako jeden celok a v prípade umiestnenia dostane jednu cenu. Túto informáciu musíte nahlásiť dopredu. Počet členov v skupine je obmedzený na MAX 3.

Original Costume súťaž bude prebiehať na pódiu pred divákmi.

Priebeh súťaže

1. Počas súťaže budú možné rozhovory so súťažiacimi. Moderátor uvedie súťažiaceho a spýta sa ho niekoľko otázok.
2. Súťažiacim sa odporúča dodať hudbu podľa vlastného výberu v trvaní 1,5 minúty. Hovorené slovo (priamo do mikrofónu) sa nepovoľuje. Avšak hovorené slovo môže byť obsiahnuté priamo v nahrávke, ktorú súťažiaci pošle organizátorovi.
3. Súťažiaci prichádza na pódium so začiatkom svojej hudby (alebo ak ho moderátor uvedie). S poradovým číslom budú súťažiaci vopred oboznámení.

Hodnotenie:
1. Prvé tri miesta udelené na základe rozhodnutia divákov.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa musíte cez formulár (LINK NA FORMULÁR PRE AS) do dátumu uzávierky do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Všetci súťažiaci sa musia navyše prihlásiť počas AS/CS na informačnom stánku najneskôr do piatku do 20.00, aby potvrdili, že sa súťaže naozaj zúčastnia. Pokiaľ na AS/CS nebudete prítomný v piatok, nahláste túto informáciu organizátorom najneskôr do štvrtku. Ďalšie informácie dostanete mailom/facebook.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom/facebook, pokiaľ to bude možné.


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved