VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Original Costume - CS2021


UZÁVIERKA: 6.9.2021

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
1. Súťažiaci sa prezlečú za postavu, ktorú si sami vybrali.

2. Cosplayovanie vlastných postáv, náhodné a originálne kostýmy sa považujú za ORIGINAL Cosplay. Čo to znamená:

a. Cosplay nie je / môže byť vytvorený na základe existujúcej predlohy, ktorá je chránená autorským právom. Avšak Cosplay vytvorený na základe existujúcej predlohy, nemôže použiť presnú podobu predlohy, iba jej časť. Ostatné musí byť vytvorené pomocou vlastnej faktázie. Napr. Snehulienka Ninja,b. Cosplay môže byt vytvorené podľa vašej RPG postavy.c. Musí sa skladať s viacerých častí. Nestačí si dať len mačacie uši a chvost, ...d. oblečenie konkrétneho módneho štýlu (lolita, visual kei a pod.) sa nepovažujú sa original cosplay

3. Postava musí byť vhodná aj pre mladšieho diváka, čiže žiadna nahota.

4. Súťažiaci musia mať vlastnoručne šitý kostým. Súťažiaci môže použiť kúpené časti oblečenia (napr. nohavice), ale tie nesmú tvoriť viac ako 50% kostýmu. Pri výrobe kostýmu vám môže pomôcť tretia osoba, ale predpokladá sa, že väčšinu práce urobíte vy. Pokiaľ si nie ste istý, či váš cosplay spĺňa pravidlá, kontaktujte organizátorov na dole uvedený e-mail. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže cosplay, o ktorom je vážne podozrenie, že bol kupovaný/objednaný. Na potvrdenie, že ste si pravidlá prečítali, do prihlasovacieho mailu dajte ako predmet: AS 2020 - ORIGINAL.

5. V publiku sú aj deti, takže sa podľa toho na pódiu, prosím správajte. Za nadávky, sexuálne narážky a gestá, sľubovanie alebo úmyselné ukazovanie spodnej bielizne na pódiu, vás organizátor môže vylúčiť, či inak penalizovať.

6. Súčasťou kostýmu nemôžu byť funkčné zbrane alebo zbrane, ktoré by sa mohli považovať za funkčné (airsoftové zbrane, ostrá čepeľ mečov atď.). V prípade otázok ohľadne zbraní kontaktujte organizátora na dole uvedený email.

7. Do súťaže sa nesmiete prihlásiť s cosplayom, s ktorým ste už súťažili na niektorom z predošlých ročníkov CS/AS. A to ani v prípade, že ste ho mierne upravili.

Original Costume súťaž bude prebiehať na pódiu pred divákmi.

Priebeh súťaže

1. Počas súťaže budú možné rozhovory so súťažiacimi. Moderátor uvedie súťažiaceho a spýta sa ho niekoľko otázok.
2. Súťažiacim sa odporúča dodať hudbu podľa vlastného výberu v trvaní 1,5 minúty. Hovorené slovo (priamo do mikrofónu) sa nepovoľuje. Avšak hovorené slovo môže byť obsiahnuté priamo v nahrávke, ktorú súťažiaci pošle organizátorovi.
3. Súťažiaci prichádza na pódium so začiatkom svojej hudby (alebo ak ho moderátor uvedie). S poradovým číslom budú súťažiaci vopred oboznámení.

Hodnotenie:
1. Prvé tri miesta udelené na základe rozhodnutia divákov.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete na maile: cosplay.csas@gmail.com k do termínu uzávierky do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Váš e-mail musí obsahovať:
1. Správne vyplnený predmet emailu
2. Vaše meno/ prezývku, v prípade skupiny meno skupiny
3. Výslovnosť mena/ prezývky
4. Meno postavy/ postáv
5. Výslovnosť mena postavy/ postáv
6. Krátky popis postavy
7. Emailovú adresu, z ktorej posielate email a na ktorú vám budú zaslané informácie. Ak je možné aj kontakt na facebook, (budete pridaní do tajnej skupiny, kde sa budú riešiť bližšie informácie o súťaži) v prípade skupiny stačí kontakt na jednu zodpovednú osobu, ktorá predá info ostatným členom skupiny.
8. Do prílohy pripojte:
a. Hudbu (najlepšie mp3, youtube link sa nepovažuje za dodanie hudby). Ubezpečte sa, že Vami dodaná hudba je v dostatočnej kvalite (dostatočná hlasitosť, bez šumov etc.) Hudba bude pustená v čase 0:00, čiže na začiatku skladby.

Všetci súťažiaci sa musia navyše prihlásiť počas CS/AS na informačnom stánku najneskôr do soboty do 20.00, aby potvrdili, že sa súťaže naozaj zúčastnia. Pokiaľ na CS/AS nebudete prítomný v sobotu, nahláste túto informáciu organizátorom najneskôr do piatku. Ďalšie informácie dostanete mailom/facebook.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom/facebook, pokiaľ to bude možné.


UZÁVIERKA: 6.9.2021

KONTAKT: cosplay.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2021 Róbert Žittňan - All rights reserved