c Comics Salón & AnimeSHOW - PHOTOCON
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

PhotoCon - CS2023


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


Názov PhotoCon je odvodený od slov Photo a Contest a chápe sa ako snaha o čo najdokonalejšie stvárnenie fiktívnej alebo reálnej postavy pomocou cosplayu a jeho najlepšie zachytenie pomocou fotografie.

AnimeSHOW a Comics Salónu sa zúčastňujú desiatky ľudí v cosplayoch, či už súťažne alebo len tak pre zábavu. Ročne tak dostávame desiatky nádherných fotografií cosplayerov od skvelých fotografov, ktorí sa voľne zúčastňujú našej akcie a robia nám tak nesmiernu radosť. Veĺmi si všetkých fotografov vážime. Radi by sme ich odmenili a dali im príležitosť sa ukázať práve v tejto súťaži, kde môže poslať svoje fotografie cosplayerov.

PRAVIDLÁ
V súťaži „PhotoCon“ môžu súťažiť diela resp. fotografie, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
- Ide o súťaž pre fotografov, nie pre cosplayerov o najkrajšiu fotku seba. Na to majú cosplay súťaž.
- Fotografie musia obsahovať fotografie jedného alebo viacerých ľudí v kostýmoch podľa existujúcich popkultúrnych diel (Kniha, film, scifi, fantasy, manga, komiks, anime...), ktoré sú chránené autorskými právami.
- Nápad, kompozícia a prevedenie fotografie však musia byť originálne. Tzn. nesmie ísť o kópiu fotografie spravenú niekym iným.
- Prípustné sú úpravy pozadia (napr v photoshope).
- Diela musia byť 2-dimenzionálneho charakteru, formátu A5 až A3.
- Jeden súťažiaci smie poslať maximálne 3 diela.
- Diela musia byť doručené organizátorom poštou do dátumu uzávierky v tlačenej podobe. A zároveň poslať v digitálnej forme na fanartcsas@gmail.com
- Každý súťažiaci musí zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu -> APPLICATION.
- Diela nesmú obsahovať násilie, krv (a iné telesné tekutiny), nahotu, sexuálny podtón, guro, hentai, yaoi, yuri, lolicon, shotacon a iné pohoršujúce alebo nelegálne témy. Mali byť prístupné pre všetky vekové kategórie.
- Diela nesmeli byť pred zaslaním do súťaže nikde uverejnené, ani sa nesmeli zúčastniť iných súťaží.
- Diela budú verejne vystavené na najbližšom festivale AnimeSHOW/Comics Salone a každý návštevník pri vstupe dostane hlasovací lístok, ktorý neskôr môže vyplniť a odovzdať priamo na mieste. Po sčítaní hlasov budú výsledky vyhlásené priamo na najbližšom festivale AnimeSHOW/Comics Salone.

Diela ktoré nespĺňajú tieto podmienky budú diskvalifikované.

Svoje súťažné diela spolu s vyplnenou prihláškou zasielajte na nižšie uvedenú adresu

OZ AnimeCrew plus
Mánesovo nám.6
Bratislava
85101

Ak autor nechce vystaviť originál, zašle vytlačenú kópiu svojho diela. Náklady za tlač a poštovné si autor hradí sám. Kópie sa po súťaži vracať nebudú. Originály sa zašlú poštou späť autorovi, len ak dodá obálku s adresou a nalepenou známkou.


UZÁVIERKA: 11.3.2024

KONTAKT: fanart.csas@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved