VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Poviedka IstroCON 2023


UZÁVIERKA: 1.9.2023

KONTAKT: sutaz.pic@gmail.com


Literárna súťaž Poviedka Istroconu tento rok po 2 ročnej COVIDove prestávke vstupuje do 15.ročníka. Súťaž je jednokolová.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia výherných poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora je obmedzený na 1 na každú tému, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Poviedky môžte písať v troch témach:
1. fantasy – „Mŕtvi bohovia“;
2. sci-fi – „Lovci androidov“;
3. horor – „Bábika“;

Poviedky aj s prihláškou treba poslať emailom do dátumu uzávierky. Výherné poviedky vyberie porota zložená z redaktorov žánrových periodík a médií. Vyhlásenie výsledkov prebehne na septembrovom Istrocone - festivale Comics Salón 2023.

Zo všetkých poviedok zo všetkých tém dokopy sa vyberie víťazná poviedka, ktorá získa hlavnú cenu (zverejnime) + 50 Eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 30 a 20 eur. Najlepšie poviedky budú zvedejnené v zbierke poviedok ISTROCON 7.

Poviedky musia byť napísané čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Autor musí poslať poviedky vo formáte .rtf,. odt alebo .doc na adresu sutaz.pic@gmail.com. K poviedke priložte aj prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na tejto adrese (www.comics-salon.sk/download/prihlaskaPIC.doc) V prihláške nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chcete s poviedkou súťažiť (téma/subžáner). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Po uzávierke uverejníme na Facebooku zoznam prijatých poviedok a autorov budeme informovať aj mailom.

Súťaž je anonymná. Na poviedky sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári.


UZÁVIERKA: 1.9.2023

KONTAKT: sutaz.pic@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2024 Róbert Žittňan - All rights reserved