VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Poviedka IstroCON 2019


UZÁVIERKA: 15.8.2020

KONTAKT: sutaz.pic@gmail.com


Literárna súťaž Poviedka Istroconu tento rok vstupuje do 13.ročníka. Súťaž už nebude dvojkolová, ako to posledné ročníky bývalo, ale bude opäť jednokolová.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia výherných poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Poviedky súťažia v troch témach:
1. fantasy – „mýtické bytosti“;
2. sci-fi – „rok 3000“;
3. voľná téma.

Uzávierka súťaže je 15.augusta (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výherné poviedky vyberie porota zložená z redaktorov žánrových periodík a médií. Vyhlásenie výsledkov prebehne na septembrovom Istrocone - festivale Comics Salón 2019. Najlepsie poviedky budú zverejnené na portáli Fandom.sk. Zloženie tejto poroty je Marke Berinšin, Petra Slováková, Petr Novák. Veronika Inglotová a Katarína Hutniková.

Víťazná poviedka získa hlavnú cenu iPhone XR. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 150 a 100 eur. Najlepšie poviedky budú zvedejnené v zbierke poviedok ISTROCON.

Poviedku spolu s prihláškou zasielate vytlačenú v dvoch kópiach na adresu Tomáš Kubovič, Raketová 6, 82102 Bratislava, obálku označte heslom Poviedka Istroconu. Neposielajte poviedky doporučene. Po uzávierke uverejníme na Facebooku zoznam prijatých poviedok a autorov budeme informovať aj mailom.

Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať e-mailom elektronickú verziu poviedky vo formáte .rtf,. odt alebo .doc na adresu sutaz.pic@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na tejto adrese (www.comics-salon.sk/download/prihlaskaPIC.doc) V prihláške nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chcete s poviedkou súťažiť (téma/subžáner/voľná kategória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.

VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2020 Róbert Žittňan - All rights reserved